Første spadetak på CatoSenteret

Posted on 30. mar 2016 |


CZP og ordfører

Cato Zahl Pedersen og ordfører i Vestby, Tom Anders Ludvigsen, tok i går det første spadetaket på CatoSenteret. I løpet av de neste månedene skal den ruglete gressplenen i atriet forvandles til en oase av en atriumhage som skal komme brukerne på CatoSenteret til gode både i forhold til trening og avslapning. Det er Darren Saines Hagedesign som står bak designen.

CS3

Skål for byggestart ved CatoSenteret. Fra venstre: Finn Berset, adm. dir. CS, Cato Zahl Pedersen, Tom Anders Ludvigsen, Hege Bruun-Hanssen, koordinator CS, Darren H. Saines, Saulius Balsevicius og Linas Butnorius fra Trest Entreprenør, som skal bygge atriehagen.

3D-tegninger av den fremtidige atriumshagen:

9

1

7