Landskapsarkitekt, anleggsgartnere og murere søkes

Posted on 2. jun 2017 |


(Information in English follows below)

Er du en erfaren landskapsarkitekt som har lyst til å jobbe med oss?

Darren Saines Hagedesign AS er på utkikk etter en landskapsarkitekt som vil designe private hager, uteområder for restauranter, hoteller og det offentlige. Det er en stor fordel om du har erfaring med byggesøknader. Vi jobber i et kreativt miljø i nye kontorer ved Jessheim, 10 min. fra Gardermoen.

 

Eller vil du hjelpe oss med å bygge drømmehagene vi designer?

Siden etterspørselen etter unike og personlige hager øker, har vi etablert byggefirmaet Insaine Gardens AS, og fra august trenger vi murere og anleggsgartnere til å bygge våre kunders designhager i Oslo og Akershus.

Vi ønsker at kundene våre skal føle at hageprosjektet deres er i de aller beste hender gjennom hele endringsprosessen – fra idéer og planlegging, via skisser og detaljtegninger, til graving, bygging og beplantning.

Fra august trenger vi derfor dyktige murere og anleggsgartnere som har stor yrkesstolthet. For oss er det kvalitet som gjelder!

Ønsker du en karriere med muligheter til å stige i gradene, og å jobbe med en av landets mest profilerte og anerkjente hagedesignere har du muligheten nå!

Ring Tone på telefon 932 15 938 hvis du har spørsmål eller send oss en mail med CV og/ eller fortell litt om deg selv, og hvorfor du ønsker å jobbe for oss.

 

Landscape architects, landscape gardeners and masons wanted

Are you an experienced landscape architect and want to work with us?

Darren Saines Hagedesign AS needs an architect to support us designing private gardens, outdoor areas for hotels, restaurants and public properties. Its a huge advantage is you have experience with building applications. We work in a creative environment in new offices near Jessheim, 1o minutes from Gardermoen airport.

Or do you want to help us build the dream gardens we design?

The request for unique and personalized gardens are increasing, so we established the construction company Insaine Gardens AS. From August we need masons and landscape gardeners to build our customers designer gardens in Oslo and Akershus.

We want our customers to feel that their garden project is in the very best hands through out the entire process – from ideas and planning, via sketches and detailed drawings, to digging, construction and planting.

From August we need skilled masons and landscape gardeners with occupational pride. For us, only quality matters!

If you want a career with opportunities and to work with one of Norway’s most acknowledged garden designers, this is your opportunity!

Call Tone at +47 932 15 938 if you have any questions, or send us an email with CV and/or tell us about yourself and why you want to work with us.