Vi bygger

Darren Saines bygger i stor-Oslo og store deler av Viken, og består av en gruppe med prosjektledere og fagspesialister. Vi bygger hager Darren Saines Hagedesign har designet og jobber tett med designerne for å oppnå best mulig resultat. Med egne anleggsmaskiner gjør vi alt fra grunnarbeid til planting.