Våre tjenester

Befaring – det koster fra kr. 2.500,- eks. mva. for en befaring i Stor-Oslo og store deler av Viken. Priser for befaring andre steder i landet fås ved henvendelse til oss. Darren kan, hvis ønskelig, komme på befaring uten at dere er tilstede, eller ved at dere møtes over FaceTime, Teams eller lignende. Vi selger også gavekort på befaring og/eller tegninger.

Vi designer

Basert på befaringen sender vi et uforpliktende kontraktsforslag for design/tegning. Kontrakten innebærer estimert tid for oppmåling, 2D- eller 3D-skisse, skissemøte og ferdige tegninger som også inneholder planter, belysning og materialer.

Vi bygger

Darren Saines bygger i stor-Oslo og store deler av Viken. Når de ferdige tegningene er klare, kan vi utarbeide et detaljert prisestimat for byggingen av deres uteområde. Vi har prosjektledere, snekkere, gartnere, gravemaskinførere, murere og steinleggere som står klare til å bygge din drømmehage.

Vi selger

Vi selger alt dere trenger til hagen; møbler, motorisert pergola, drivhus, varmelamper, utepeiser, grill og solskjerming.