Rekkehushage

Før

Før 1

Skisse

Skisse 1

Etter

Etter 1

Før

Før 2

Skisse

Skisse 2

Etter

Etter 2

Skisse

Skisse 3

Etter

Etter 3